Compania de Apa Buzau: 𝐒-𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐫𝐢 𝐂𝐋𝟗 (𝐏𝐎𝐈𝐌)

Astăzi, 12 ianuarie 2024, am semnat încă un contract de lucrări, CL9, ce are ca obiect execuția de rețele de alimentare cu apă în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavul, Topliceni, Băbeni, Răducești, Grebănu, Plevna, Homești, Zăplazi, Livada și Livada Mică și rețele de canalizare în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavul, Rubla, Topliceni, Poștă, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna.
Contractul are o valoare de cca. 27 milioane € și o durată de 60 de luni. Antreprenorul general ce va implementa acest contract este Asocierea Bog’Art SRL – Consim Invest SRL. Obiectivele ce vor fi atinse prin realizarea lucrărilor ce fac obiectul acestui contract sunt:

În U.A.T. Grebănu

 • Înlocuirea a 6,8 km rețea de distribuție din localitatea Grebănu, care are o durată de viață depășită, înregistrează avarii dese, se află într-o stare avansată de uzură și degradare – ceea ce conduce la pierderi frecvente de apă și în mare parte traversează domenii private
 • Extinderi de rețea de distribuție în satele Homești, Livada mică și Plevna
 • Înlocuirea tronsoanelor de rețea de distribuție pe care nu este respectată adâncimea de îngheț ceea ce face ca, pe perioada de iarnă, funcționarea să fie afectată.
 • Redimensionarea hidraulică a tronsoanelor de conducte ale rețelei de distribuție care, în prezent, sunt subdimensionate
 • Nu în ultimul rând, prin acest contract se va înființa un sistem public de canalizare în Grebănu, Homești și Plevna, în prezent UAT Grebănu nedispunând de un astfel de sistem public.

Menționăm că investițiile în sistemul de distribuție apă în UAT Grebănu sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5, care constau în front nou de captare (foraje), o gospodărie nouă de apă cu stație de tratare de deferizare – demanganizare și reducere nitrați pentru un debit, împreună cu conductele de aducțiune și transport aferente.

În U.A.T. Topliceni

 • Extinderea rețelelor de distribuție a apei pe o lungime de 15,9 km
 • Înlocuirea a 3,9 km conducte existente, subdimensionate din punct de vedere hidraulic, nefiind posibilă realizarea unor extinderi la aceasta și nici amplasarea hidranților necesari stingerii incendiilor
 • Înființarea sistemului public de canalizare în toate localitățile componente ale UAT Topliceni – peste 29 km, împreună cu stațiile de pompare apă uzată, colectoarele și conductele de refulare aferente

Investițiile în sistemul de distribuție apă în UAT Topliceni sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5, care constau în cca. 11 km rețea nouă de aducțiune/transport, două stații de clorinare, două rezervoare noi pentru înmagazinarea apei în vederea distribuției. De asemenea, va fi realizată automatizarea stației de tratare existentă în localitatea Poșta și înființarea unui laborator local pentru procesul tehnologic de tratare.

În ceea ce privește sistemul public de canalizare, în localitățile Topliceni și Poșta, lucrările de extindere rețele de canalizare vin în completarea investițiilor realizate prin programul POS Mediu 2007-2013, iar localitățile Răducești și Băbeni nu dispun în prezent de rețea de colectare ape uzate menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul foselor septice. Lucrările din CL9 vor rezolva aceste probleme.

În U.A.T. Valea Râmnicului

 • Înlocuirea a cca. 7,6 km din rețeaua de distribuție a localităților Valea Râmnicului și Oreavul, realizată din conducte de oțel și PE, care au o durată de viață depășită, înregistrează avarii dese, se află într-o stare avansată de uzură și degradare și conduc la pierderi frecvente de apă și discontinuitate în funcționarea serviciului
 • Extinderea rețelelor de distribuție a apei pe o lungime de 0,3 km
 • Înființarea sistemului public de canalizare în toate localitățile componente ale UAT Valea Râmnicului – peste 29 km, împreună cu stațiile de pompare apă uzată, colectoarele și conductele de refulare aferente

Investițiile în sistemul de distribuție apă în UAT Valea Râmnicului sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5, care constau în front de captare nou, deoarece capacitatea sursei existente nu asigură necesarul de consum al localității, debitul fiind insuficient, rețea nouă de aducțiune/transport, reabilitare stație de tratare, rezervor nou pentru înmagazinarea apei în vederea distribuției.

Pe partea de canalizare, în localitatea Oreavul lucrările de extindere rețele de canalizare vin în completarea investițiilor realizate prin programul POS Mediu 2007-2013, iar localitățile Valea Râmnicului și Rubla nu dispun, în prezent, de rețea de colectare ape uzate menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul foselor septice. Lucrările din CL9 vor rezolva aceste probleme.