𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐩𝐚̆ 𝐁𝐮𝐳𝐚̆𝐮 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬 𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐈 𝐚 „𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐩𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐀𝐩𝐚̆ 𝐔𝐳𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥 𝐁𝐮𝐳𝐚̆𝐮, 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟎”

Compania de Apă Buzău implementează “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020” beneficiind de o finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Valoarea totală a Proiectului este de 1.696.081.560,87 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 1.141.478.242,41 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în localităţile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Tratatul de Aderare şi Directivele Europene.
În cadrul proiectului sunt incluse investiții în infrastructura de apă, incluzând un număr de 42 localități din 17 Unități Administrativ Teritoriale care momentan nu beneficiază de sisteme de distribuție a apei potabile sau au o acoperire parțială a serviciului și investiții în infrastructura de apă uzată pentru un număr de 58 de localități din 16 Unități Administrativ Teritoriale care, momentan, nu beneficiază de sisteme de colectare a apei uzate sau acoperirea acestui serviciu este doar parțială.
Proiectul este structurat în 10 contracte de lucrări și 2 contracte de servicii.
Proiectul a fost implementat inițial în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 până la data de 31.12.2023 (Etapa I).
Ca urmare a finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente programului POIM 2014-2020 la data de 31.12.2023, se impunea etapizarea Proiectului regional, urmând ca a doua etapă să fie finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, cu respectarea condițiilor de eligibilitate aferente.
În acest sens, la încheierea Etapei I, Compania de Apă Buzău a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene un act adițional la Contractul de finanțare nr. 301/23.12.2019. Valoarea totală a primei etape a fost de 104.729.864,25 lei, din care contribuția Uniunii Europene a fost de 69.808.336,70 lei. Bugetul național a finanțat proiectul cu 10.676.569,14 lei, iar Beneficiarul Compania de Apă Buzău a participat cu suma de 5.242.177,97 lei.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.