Compania de Apă Buzău anunță semnarea celui de-al doilea Contract de lucrări în județul Buzău

În data de 16 iunie 2022, Compania de Apă Buzău a semnat la sediul central cel de-al doilea
contract de lucrări CL5 “Executie si reabilitare foraje in localitatile: Ramnicu Sarat (Voetin),
Valea Ramnicului, Grebanu, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/
gospodarii de apa in localitatile: Ramnicu Sarat (Voetin), Puiesti, Valea Ramnicului, Grebanu,
Homesti, Zaplazi, Livada, Raducesti, Posta, Babeni si reabilitare rezervoare Podgoria” din
cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Buzău, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 133649, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu Asocierea CORAL S.R.L.– PET COMMUNICATIONS S.R.L. –
PROTEHNIC INSTAL HVAC S.R.L.

Contractul de lucrări are o valoare de 77.022.798 lei, fără TVA și va avea o durată de execuție
de 915 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 38 luni.

Finanțarea investiției se face astfel:
– 94% din fonduri publice nerambursabile, din care:
 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene
 13% Bugetul de stat
 2% Bugete locale
– 6% cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Buzău prin contractarea unui credit bancar.
În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:
 Execuție foraje noi – 44 buc
 Extindere si reabilitare captare cu dren – 1 buc
 Reabilitare și extindere conductă de aducțiune / transport/legatura nouă – 43,7 km
 Conducte de descarcare in emisar/evacuare apa spalare – 3,5 km
 Stații de clorinare noi – 7 buc
 Statii de tratare noi – 2 buc
 Reabilitare și extindere stații de tratare – 1 buc
 Stații de pompare noi – 10 buc
 Reabilitare și construcție rezervoare de înmagazinare – 13 buc
 Extindere rețea de distribuție – 0,6 km
Aria de implementare a lucrărilor menționate este formată din Municipiul Rm.Sărat (Voetin)
si comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu si Puiești din județul Buzău.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020.