Compania de Apă Buzău anunță semnarea unui nou Contract de lucrări în județul Buzău

În data de 05 august 2022, Compania de Apă Buzău a semnat cu Asocierea SC NESS PROIECT EUROPE SRL – SC MONTIN SA al treilea contract de lucrări, respectiv contractul de lucrări
CL2 “Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa
Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Buzău, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 133649, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de lucrări are o valoare de 122.143.722,40 lei fără TVA și are o durată maximă de
execuție de 720 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni.
Finanțarea investiției se face astfel:
– 94% din fonduri publice nerambursabile, din care:
 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene
 13% Bugetul de stat
 2% Bugete locale
– 6% cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Buzău prin contractarea unui credit bancar.
În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:
– Extindere rețea de canalizare (inclusiv racorduri) – 89,9 km
– Colector – 3,1 km
– Stații de pompare apă uzată menajeră (noi) – 43 buc
– Conducte de refulare apă uzată menajeră (noi) – 30,1 km
– Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă din Municipiul Buzau – 1 buc
Aria de implementare a lucrărilor menționate este formată din Municipiul Buzau si comunele
Merei si Pietroasele din județul Buzău.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020.