Cursuri de specializare în Municipiului Râmnicu Sărat

Dacă locuiți în cartierele mărginașe ale RÂMNICULUI, aveți vârsta de minim 16 ani și vă încadrați în condițiile de mai jos, ÎNSCRIEȚI-VĂ la unul din CURSURILE DE SPECIALIZARE organizate prin proiectul „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”, coordonate de U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat.
IMPORTANT:
După finalizarea cursurilor, un număr de 300 de persoane vor fi angajate în firmele râmnicene, pe specializarea urmată în cadrul cursurilor.
 Pentru Înscrieri și informații suplimentare privitoare la cursuri și la ceea ce trebuie să conțină dosarul de înscriere, vă stăm la dispoziție de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, la numerele de telefon de mai jos, precum și la sediile instituțiilor:
Tututor participanților la cursuri li se asigură o masă pe zi pe timpul desfășurării cursurilor. Fiecare participant beneficiază de o subvenție în sumă de:
– 800 Lei – Cursuri de nivel II
– 400 Lei – Cursuri de nivel I
 Primăria Municipiul Râmnicu Sărat: 0764.542.276 – Gobeaja Monica – Manager proiect
 Școala Gimnazială “Gheorghe Vernescu”: 0764.441.392 – Geanina Lalu Popescu – Director
 Direcția de Asistență Socială: 0238.567.010 – Mihaela Florentina Popescu – Director.
Cursurile vor fi organizate în perioada 2022 – 2023 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”, POCU/717/5/1/145855.
 Adresa de dumiciliu a persoanelor eligibile pentru participa la cursuri trebuie să fie în unul din cartierele mărginașe de mai jos: Cartierul Slam Râmnic (fostul 7 noiembrie), Cartierul Extindere Slam Râmnic, Cartierul Alecu Bagdad, Cartierul Zidari, Cartierul Anghel Saligny, Cartierul Barasca, Cartierul Sîrbi (zona cuprinsă între străzile Fdt. Morilor, str. Cătunul Morilor și str. Morilor), Cartierul 1 Mai, Ghetoul din str. Focșani, 7A, Cartierul Bariera Focșani.