Încep lucrările de cadastru general în comuna Poșta Câlnău

Veste bună pentru locuitorii din comuna Poșta Câlnău. Comuna este implicată într-un proiect de cadastrare gratuită prin care proprietățile sunt înscrise gratuit în cartea funciară.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților din Poșta Câlnău fac parte din Programul național de cadastru și carte funciară, și sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Scopul programului este acela de a stimula economia rurală, de a încuraja creșterea și dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii și de a promova incluziunea socială prin îmbunătățirea acoperirii și incluziunii sistemului integrat de cadastru și carte funciară în zonele rurale ale României.