COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU A DEPUS PRIMA CERERE DE FINANȚARE PRIN P.N.R.R.

În data de 13 octombrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific, cu data

apelului de proiecte cuprinsă între 01.11.2022 – 15.12.2022, proiectele fiind selectate pentru finanțare pe baza criteriului „primul venit – primul servit”

Compania de Apă S.A. Buzău a depus în data de 05.11.2022 cererea de finanțare pentru proiectul „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), componenta C1- Managementul Apei, fonduri 100% nerambursabile.

Compania de Apă S.A. Buzău a informat toate unitățile administrativ-teritoriale din aria de operare încă din luna iulie despre condițiile de eligibilitate, precum și listele
orientative a potențialilor beneficiari. Unitățile administrativ-teritoriale care au decis să participe la program în parteneriat cu Compania de Apă S.A. Buzău și au întocmit documentația necesară sunt următoarele: Municipiul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Comuna Săhăteni, Comuna Pietroasele, Comuna Cislău, Comuna Puiești și Comuna Chiojdu.
Prin acest program se vor realiza gratuit lucrările de branșare și racordare, până la limita de proprietate privată, la sistemele de alimentare cu apă și canalizare existente, aflate în
administrarea Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru un număr de 474 beneficiari care au încheiat acorduri cu Primăriile de care aparțin. Se vor realiza un număr de 156 de
branșamente și 359 racorduri. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului este de
5.272.297 lei / 1.071.714 euro.