Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în clasă a unui funcţionar public….

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău care îndeplineşte condițiile prevăzute de art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în clasă este de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 19-25.10.2021;

–  proba scrisă: 28.10.2021, ora 1000;

– proba interviu: 02.11.2021ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (23), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 5 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 18.10.2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Vezi AICI anuntul.