Ion Coman, propunerea PSD pentru Cislău

Cu o vastă experiență profesională și o educație solidă în domeniul militar, juridic dar și ca anteprenor, Ion Coman este un candidat cu toate calitățile necesare  pentru  a ocupa funcția de primar. Cu pasiune și determinare, se angajează să aducă schimbări semnificative în comuna Cislău, cu investiții în toate domeniile cheie ale dezvoltării comunității.

Cu sprijinul PSD voi lupta pentru a obține resursele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii, a educației și a serviciilor sociale. Mă voi asigura că vocea fiecărui locuitor din Cislău va fi ascultată și că nimeni nu va fi lăsat în urmă. 

 

Proiecte Propuse: 

– Dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei Cislău   

– Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Buda-Crăciunești   

– Modernizarea rețelei de apă în satele Cislău, Gura-Bâscei, Bărăști, Scărișoara     

– Extinderea rețelei de canalizare în satele Cislău, Gura-Bâscei, Bărăști și Scărișoara  

– Modernizarea stației de tratare a apelor uzate din comuna Cislău     

– Înființarea de rețele de canalizare și stație de tratare ape uzate în satul Buda-Crăciunești      

– Reabilitare, modernizare și echipare școală gimnazială Scărișoara     

– Stabilirea unei zile pentru ședințe cu locuitorii în vederea dezbaterii de idei/subiecte de actualitate  

– Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale de pe teritoriul comunei Cislău pentru prevenirea inundațiilor    

– Reabilitarea și dotarea grădiniței cu program normal din satul Buda-Crăciunești      

– Construire și dotare căminului cultural din satul Buda-Crăciunești      

– Înființare piață alimentară în satul Cislău     

– Modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele Cislău, Gura-Bâscei, Bărăști, Scărișoara și Buda-Crăciunești  

– Amenajarea de parcuri de joacă pentru copii în satele Cislău, Gura-Bâscei, Bărăști, Scărișoara și Buda-Crăciunești     

– Amenajarea stațiilor de transport în comun existente și amenajarea altora noi       

– Modernizarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi stradale din comuna Cislău      

– Construire și reabilitare trotuare pietonale în comuna Cislău  

– Modernizarea și reabilitarea centrului medical din satul Cislău       

– Înființarea de baze sportive în satele Cislău, Scărișoara, Bărăști și Buda-Crăciunești       

– Înființarea și dotarea unui azil de bătrâni – 20 locuri în comuna Cislău 

– Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din satul Cislău 

Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău
Realizat de: Pesege Media Sr SRL
Codul atribuit de AEP: 21240002