Primarul Mircea Frăţilă s-a remarcat ca un om de cuvânt, iar cetăţenii îi vor da votul pentru încă un mandat

Fiind primar al comunei Luciu încă din 2004, Mircea Frățilă s-a remarcat prin seriozitate și devotament față de comunitatea locală. Sub conducerea sa, Luciu, s-a dezvoltat în toate domeniile: infrastructură, educație, servicii publice, cultură și mediu înconjurător.

 

“Împreună am parcurs deja un drum lung și am făcut multe investiții pentru comunitatea noastră. Cu solidaritate, respect și responsabilitate vom continua dezvoltarea comunei și vom construi un viitor mai bun pentru toți locuitorii noștri.”

În calitate de primar al comunei Luciu, Mircea Frățilă a inițiat proiecte importante care au contribuit la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Printre aceste realizări se numără înființarea sistemelor de alimentare cu apă în satele Luciu și Caragele, modernizarea drumurilor locale, construirea de terenuri de sport și facilități comunitare, achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice, precum și implementarea de sisteme de supraveghere video pentru siguranța locuitorilor.

 

Principalele proiecte implementate în comuna Luciu:

 • Consolidare școală generală Luciu
 • Dezvoltarea sistemului de supraveghere video stradal și WiFi
 • Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public din comună
 • Înființare trotuare în comuna Luciu
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Luciu
 • Construcție capelă

 

Proiecte realizate 2020 – 2024:

 • Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Luciu
 • Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Caragele, comuna Luciu
 • Achiziție tractor multifuncțional
 • Achiziție buldoexcavator
 • Reabilitare drumuri de interes local în comuna Luciu
 • Înființare stație de tratare apă (deferizare) în comuna Luciu, satul Luciu
 • Reabilitare drumuri sătești de interes local în satul Caragele
 • Execuție foraj apă și aducțiune
 • Reabilitare drumuri de interes local în satul Luciu
 • Construcție corp vestiare
 • Dotare pentru activități culturale, instalarea de panouri solare și îmbunătățirea sistemului perimetral de iluminat la căminul cultural din satul Luciu 

  Proiecte în curs de implementare:

  • Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Luciu
  • Extindere rețea de canalizare, racorduri și stații de pompare locale în comuna Luciu
  • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ Școala Gimnazială Prof. Dr. Ion Anghel Luciu
  • Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
  • Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
  • Înființare centru comunitar integrat în comuna Luciu, prin reabilitare clădire existentă parter – Casa Specialistului 

Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău
                             Realizat de: Pesege Media Sr  SRL
                             Codul atribuit de AEP: 21240002