Proșcanu Tatiana: Priorități pentru Năeni

Cu o experiență administrativă de 12 ani în calitate de consilier local, Tatiana Proșcanu este o voce puternică pentru comunitatea sa. Ea a fost mereu în prima linie în lupta pentru îmbunătățirea calității vieții, rezolvând numeroase probleme curente prin dialog direct și implicare activă. 

„Votăm cu viziune, determinare și dedicare. Sunt pregătită să servesc în continuare comunitatea și să contribui la construirea unui viitor prosper și echitabil pentru toți locuitorii comunei Năeni.”

  

PROIECTE DE VIITOR 

– Asigurarea rețelei de alimentare continuă cu apă potabilă în toate satele comunei. 

– Asigurarea sistemului de canalizare a apelor uzate în toate satele comunei. 

– Asigurarea îngrijirii și siguranței infrastructurii de transport și mobilitate în toate satele comunei. 

– Asigurarea sistemului de salubritate și protecție a sănătății cetățenilor și mediului în toate satele comunei. 

– Sistematizarea străzilor comunei. 

– Dotarea și modernizarea spațiilor școlare. 

– Reabilitarea și modernizarea dispensarului din satul Fințești. 

– Reabilitarea și modernizarea căminului cultural. 

– Înființarea a câte unui birou de relaționare, îndrumare și comunicare primărie-cetățeni în toate satele comunei. 

– Reformarea aparatului administrativ din primărie pentru a răspunde eficient și rapid nevoilor cetățenilor comunei. 

– Crearea Centrului Comunitar Integrat „Acasă în Năeni” dedicat cetățenilor de toate vârstele din comună, care oferă: asistență medicală și socială la fața locului și mobilă, inclusiv urgență și terapii, servicii educaționale de suport și recreative pentru copii și tineri, programe recreative și de sprijin pentru vârstnici, servicii de formare, reformare și orientare profesională. 

– Crearea Centrului de Turism Sustenabil și Cultural „Românește în Năeni” pentru punerea în valoare a potențialului turistic și cultural tradițional al comunei, inclusiv prin organizarea și desfășurarea anuală a Festivalului „Glasul Pietrei”. 

  

Surse de finanțare pentru prioritățile cetățenilor din comuna Năeni: 

– Programele operaționale din cadrul exercițiului multianual european 2021-2027. 

– Programul Național de Redresare și Reziliență. 

– Programele de investiții naționale și județene.

 

Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău
Realizat de: Pesege Media Sr SRL
Codul atribuit de AEP: 21240002