Săcuiu Vasile: Peste 50 milioane de lei aduși în bugetul local de primarul comunei Scorțoasa

Primarul comunei Scorțoasa, Săcuiu Vasile, a reușit să aducă peste 50 milioane de lei în bugetul local prin finanțarea proiectelor depuse, contribuind astfel la modernizarea continuă a comunei.

Comuna Scorțoasa se află într-un proces intens de modernizare datorită eforturilor susținute ale primarului Săcuiu Vasile. Fost inspector școlar, domnul Săcuiu a decis să candideze la primăria comunei pentru a sprijini direct comunitatea și a implementa proiecte benefice pentru toți locuitorii.

Domnul Săcuiu Vasile are o pregătire solidă, deținând studii în Sociopsihopedagogie, Ingineria calității și mediului, precum și în Administrație publică. Cu o vastă experiență în educație și management educațional, el este persoana potrivită pentru a continua proiectele deja începute și pentru a iniția altele noi, menite să asigure dezvoltarea durabilă și sustenabilă a comunei Scorțoasa.

Grație viziunii și dedicării primarului Săcuiu Vasile, comuna Scorțoasa se îndreaptă spre un viitor prosper, bazat pe proiecte inovatoare și pe o administrație eficientă, orientată spre binele comunității.

Proiecte în curs: 

 • Înființare sistem de alimentare cu apă 
 • Înființare sistem de canalizare 
 •  Modernizare iluminat public, etapa II-A 
 • Renovare/modernizare 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipament IT 
 • Centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți 
 •  Lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienței energetice la școala gimnazială Balta Tocila 
 • Lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienței energetice la școala primară Dâlma 
 •  Lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienței energetice la școala primară Plopeasa de Jos 
 •  Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Scorțoasa 

  

Proiecte depuse pentru finanțare: 
 •   Înființare parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Scorțoasa, în evaluare, POIM 
 • Construirea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii în comuna Scortoasa, proiect pregătit pentru depunere, PNRR 
 • Înființare platformă comunală tip PC2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Scortoasa, proiect pregătit pentru depunere, PNRR 
 • – Construire sală de educație fizică școlară în comuna Scorțoasa, în implementare, CNI 
 • – Modernizare drumuri în comuna Scorțoasa, în evaluare, AFIR CNI 
 • – Înființare rețea de gaze naturale în comuna Scorțosa, studiu de fezabilitate, PNI 
 • – Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala primară Policiori, CNI 
 • – Reactualizare plan urbanistic general, comuna Scorțoasa 
 • – Realizare alei pietonale și trotuare 

Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău
Realizat de: Pesege Media Sr SRL
Codul atribuit de AEP: 21240002