Sorin Munteanu : Încrederea și sprijinul vostru mă motivează să continui să muncesc pentru voi și pentru binele comunității noastre”

Sorin Munteanu, primarul comunei Poșta Câlnău, își anunță candidatura pentru un nou mandat în funcția de primar. În urma realizărilor din mandatul său anterior și cu viziunea sa pentru viitor, se angajează să continue să lucreze pentru progresul și bunăstarea comunității.

„Încrederea și sprijinul vostru mă motivează să continui să muncesc pentru voi și pentru binele comunității noastre. Cu ajutorul vostru, sunt convins că vom reuși să depășim orice obstacol și să construim un viitor mai bun pentru toți. Să mergem împreună spre un viitor mai luminos pentru comuna noastră!”

 

Prin perspectiva sa axată pe obținerea de rezultate, hotărârea și angajamentul față de comunitate, primarul Sorin Munteanu a fost și rămâne motorul progresului în comuna Poșta Câlnău. Promisiunile sale pentru viitor includ investiții în infrastructură, educație, sport și asigurarea accesului la servicii esențiale pentru toți locuitorii.

 

Principalele proiecte implementate în comuna Poșta Câlnău:

 • Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare.
 • Construire bază sportivă tip 1.
 • Dezvoltare serviciu educație timpurie, dotare cu mobilier, materiale didactice.
 • Înființare parc industrial Poșta Câlnău.
 • Grădinița cu program normal cu 3 săli.

 

Proiecte finanțate și finalizate:

 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Poșta Câlnău, PNDR, Măsura 7.2. Valoare proiect: 4.362.099,61 lei.
 • Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Poșta Câlnău, PNDL. Valoare proiect: 465.530,38 lei.
 • Achiziție utilaj specializat în gestionarea deșeurilor, comuna Poșta Câlnău, PNDR, GAL. Valoare proiect: 440.694,10 lei.
 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea școlii cu clasele I – VIII Constantin Ivănescu în comuna Poșta Câlnău, PNDL. Valoare proiect: 6.066.438,00 lei.
 • „Împreună la școală”. Valoare proiect: 1.414.037,73 lei.

 

Proiecte în curs de implementare:

 • Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă sat Zilișteanca, comuna Poșta Câlnău, Ministerul Educației – Valoare proiect: 1.530.244,10 lei.
 • Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în comuna Poșta Câlnău – Etapa I, Anghel Saligny – Valoare proiect: 42.248.019,77 lei.
 • Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în comuna Poșta Câlnău, Etapa II, Anghel Saligny – Valoare proiect: 52.094.119,32 lei.
 • Distribuție gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, Anghel Saligny – Valoare proiect: 52.154.177,20 lei.
 • Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complementară în comuna Poșta Câlnău, PNRR – Valoare proiect: 1.472.416,75 lei.
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar în comuna Poșta Câlnău, PNRR – Valoare proiect: 1.546.052,80 lei.
 • Renovarea energetică moderată a școlii primare în localitatea Sudii în comuna Poșta Câlnău și a școlii primare din localitatea Zilișteanca, PNRR – Valoare proiect: 1.403.814,24 lei.
 • Construire baza sportivă tip 1 – comuna Poșta Câlnău, CNI – Valoare proiect: 7.038.136,00 lei.

 

Proiecte propuse pentru perioada 2024-2028:

– Construire unitate de învățământ gimnazial în satul Aliceni, comuna Poșta Câlnău – Școală Verde, PNDR – Valoare proiect: 15.598.316,33 lei.

– Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală în comuna Poșta Câlnău, AFM – Valoare proiect: 1.110.580,17 lei.

– Construire cămin cultural în satul Poșta Câlnău – Valoare proiect: 7.000.000 lei.

– Construire dispensar ambulatoriu în satul Poșta Câlnău – Valoare proiect: 10.000.000 lei.

– Construirea, echiparea, plus operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în comuna Poșta Câlnău – Valoare proiect: 12.552.722,36 lei.

– Construire sală de sport în satul Poșta Câlnău – Valoare proiect: 7.000.000 lei.

– Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum – Valoare proiect: 1.623.418,78 lei.

– Construire teren sport în satul Aliceni, comuna Poșta Câlnău – Valoare proiect: 1.000.000 lei.

– Modernizare și extindere sistem de iluminat public în comuna Poșta Câlnău – Valoare proiect: 1.500.000 lei.

– Modernizare drumuri comunale în comuna Poșta Câlnău – Valoare proiect: 14.062.000 lei.

– Achiziționarea unui microbuz școlar electric în comuna Poșta Câlnău – Valoare proiect: 900.000 lei.

Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău
Realizat de: Pesege Media Sr SRL
Codul atribuit de AEP: 21240002